Privacy

Slovenščina

Kaj so piškotki?

Piškotki niso nič novega, vsi obiskovalci spletnih strani imamo na svojih računalnikih, tablicah in mobilnih telefonih shranjenih že veliko piškotkov z različnih spletnih strani. Novo je zgolj to, da se z novo zakonodajo (ZEKom-1) spreminja način obveščanja oz. soglašanja obiskovalcev z njihovo uporabo.

Piškotki so majhne besedilne datoteke, ki jih večina spletnih mest shrani v naprave, s katerimi uporabniki dostopajo do  medmrežja, da bi lahko prepoznavala posamezne naprave, ki so jih uporabniki uporabili pri dostopu. Njihovo shranjevanje je pod popolnim nadzorom brskalnika, ki ga uporablja uporabnik – ta lahko shranjevanje piškotkov po želji omeji ali onemogoči.

Piškotki so ključnega pomena za zagotavljanje do uporabnika prijaznih spletnih storitev. Interakcija med spletnim uporabnikom in spletnim mestom je s pomočjo piškotkov hitrejša in enostavnejša. Z njihovo pomočjo si spletno mesto zapomni posameznikove prednostne izbire in izkušnje, s tem je prihranjen čas, brskanje po spletnih mestih pa učinkovitejše in prijaznejše. Piškotki pa so lahko uporabljeni tudi za sledenje uporabniku in oglaševalske namene, kar pa želi zakonodajalec z novelo zakona ZEKom-1 preprečiti.

 

———————————————————————————————————————————————————————————————————–

 

English

What are cookies?

Cookies are nothing new , all visitors to web pages we have on their computers , tablets and mobile phones have already saved a lot of cookies with different websites. What is new is simply that the new legislation ( ZEKom -1) is changing the way information or . Visitors consenting to their use.

Cookies are small text files that most of the sites stored in the devices with which users access the Internet , to be able to recognize individual devices that are used by users to access . Their store is under the full control of the browser used by the user – this can save cookies if desired limit or prevent .

Cookies are essential for the provision of user-friendly web services. The interaction between web users and Web sites using cookies is faster and easier. With their help the website remember individual preferences and experiences , thus set aside time to browse websites in an efficient and friendly . Cookies may also be used to track the user and advertising purposes , but wants the legislature amended law ZEKom -1 prevented.

Pošlji prijatelju / prijateljicina vrh